Düzeltme! Yeni veritabanı sistemindeki üye kayıt sorunu çözülmüştür.
Bilgi! Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Bilgi! Sesli şiirlerinizi sitemizde yayınlamak için lütfen [email protected] adresine mp3 formatında şiiriniz ile birlikte bir adet video içine yerleştirilmesini istediğiniz resimi gönderebilirsiniz.
Necdet Gürçiftçi - Ahlaka aykırı spor akıl-ruh sağlıksızlığıdır savım

Ahlaka aykırı spor akıl-ruh sağlıksızlığıdır savım

Din diye ölüm ile korkutmaya çalışırlar insanları
Oysa din korkutmak değil; dini tanımlayan Din hadisileri'nin de dediği gibi
'Bilim, ahlak, mantık, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık
Sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır'
Sıpor(Spor) ile avutmaya çalışırlar insanları
Oysa spor hayvan dünyasını, hayvansal mutluluğu baştaçı yapmaktır
Din için de, mutluluk için de yalnızca
Dini tanımlayan, 'Din; bilim, ahlak, mantık, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik
Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin dediği dine sarıl,
Sıpor beyine sırtdönmek, bedene yani içi bağırsak, bok, pislik, iğrençlik, tiksinçlik
Mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık bedene
Yani içi lav, kor, ateş dolu yani insanlıkdışı dünyaya köleliktir
Sıpor beyine, ruha, felsefeye, bilime, ahlaka yönelmek yerine
Kas ile, beden ile, kütle ile, nicelik ile kendini aldatmak ilkelliğidir
Yani 'Zenginin parası, yoksulun kası' durumu mutluluğu,
Sıpor virüs gibidir
Azından aşı, çoğundan hastalık olur
Yılan zehiri gibidir, denetimlisinden panzehir, denetimsizinden ölüm olur
Sıpor ilaç gibidir de
Gereklisinden yarar, gereksizinden zarar olur
Sıpor insanı da, devleti de yıkabilir çünkü felsefeden, mantıktan, bilimden
Ahlaktan, medenilikten, insanlıktan uzaklaştırabilir tıpkı Spartalılar'a yaptığı gibi
Bu nedenle ki öteki devletleri yıkmak isteyen diktatörlükler sıporu çok severler,
Hem ilkel, nicel zeka türü
Yemek-içmek, moda, takı, pirsing, dövme, sıpor(spor), bedensel iş, para, mal, silah gibi
Bedensel, nicel, ilkel şeylerden zevk almaya çalışmakta
Hem de akıldışı, ahlakdışı, barbar, pısikopat(psikopat), sosyopat, insanlıkdışı
Küresel, ve derin bir merkez dünyayı, insanlığı, ve ülkeleri
Akıldışı, ahlakdışı, barbar, insanlıkdışı yapmak için çalışmakta
Bu nedenle de insan erkeğini sıpor(spor) ile barbarlığa, vahşiliğe, ilkelliğe
Moda ile de insan dişisinin ahlaksızlığa, ahlaka aykırılığa, ahlakdışılığa
Yani barbarlığa, vahşiliğe, ilkelliğe yönlendirmekte,
Bu merkez insan dişisini bir de hem sıpor, hem moda
Hem de 'Kadın-erkek eşitliği', 'Erkek egemenliğine başkaldırı', 'Demokrasi, laiklik
Özgürlük', 'Cinsel tercih', 'Özel hayat' gibi savlar ile
İnsan erkeği ile yarışmaya, ve insan erkeğine benzemeye yönlendirmekte
Açık ki durum yani tuzak asıl insan dişisi üzerinden oynanmakta
Bu merkez öncelikle insan dişisini kullanmakta yani 'Birtaşileikikuş/'Bir taş ile iki kuş'u
Oynamakta,
Yalnızca sıpor değil
Her iş, ahlaka aykırı yapılırsa hem akıl-ruh sağlıksızlığı yani kişiliksizlik
Hem de insanlığa aykırılık yaratır
Çünkü ahlak savım ki zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının
Özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Oysa bilim bunların yalnızca nicel zirvesidir
Yani örnek ki bilim tavuk ise ahlaksızlık bayat tavuk yemektir yani zehirlenmektir
Yani ahlak bilimi de koruyan birşeydir
Ancak durum ki ahlak dini inanç, tabu, töre, gelenek, görenek gibi bir durum olarak
Yanlış öğretilmektedir, bu durumda da bazı insanlarda ahlaka karşı bir tepki oluşmaktadır,
Sıporun ahlak ile birlikte olması gerektiğini Mustafa Kemal Atatürk'ün
'Ben sıporcunun da ahlaklısını severim' sözü
Muhammed'in de 'Süratli yürümek müminin heybetini giderir' sözü
Ve 'Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak
Göz ucu kadar isyansız altmış senelik ibadetten üstündür' sözü
Muhammed'in de, dinin de, mutluluğun da bedende, kütlede, nicelikte aranılmaması
Gerektiğini anlatır ki sıpor
İnsana hızlı yürümek, beden yani kütle yani nicelik ile mutlu olmak, kaslar ile mutlu olmak
Güç gösterisi olmak, güç gösterisi yapmak, bedeni yani kası baştaçı yapmak
Kendini kasa yani bedene yani kütleye yani niceliğe eşitlemek
Felsefeyi, mantığı, bilimi, kitap okumayı, kültürü, ahlakı, vicdanı, medeniliği dışlamak gibi
Yanlış durumlar verebilir
Yani ahlakı dışlamış sıpor ya deliliğin kendini tatmini
Ya da deliliğe götüren, giden yol olabilir ki sıporun akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya ile
Birleşmişlik durumu bunu göstermektedir,
Gerçek ki akıla giden yol kaslardan değil beyinden, düşünmekten, felsefeden, mantıktan
Gerçeklerden, doğrulardan geçer
Oysa sıpor üzerinden para, geçim, ün, çıkar sağlamak isteyenler hem kendilerine
Hem toplumlarına, hem de insanlığa zararlı olacak biçimde sıporu abartmaktalar
Baştaçı etmekteler
Bu duruma karşı olarak okullarda sıpor, beden eğitimi gibi dersler olmamalıdır
Okullar bedene değil beyine, ruha, gerçeklere, doğrulara, bilgiye
Düşünürlüğe, alimliğe, alimeliğe, bilgeliğe, bilimciliğe yönelmelidir
Sıpor bir ilkellik, gerilik, nicellik olduğu için dışkılamak gibi gizli yapılmalıdır, toplum içinde değil
Ve yalnızca sağlık ve korunma için, ve mutlulukla değil utançla yapılmalıdır,
Durum ki 21. yüzyılda, bilime ve ahlaka aykırı herşey ya akıldışı, ahlakdışı, barbar
Pısikopat(psikopat), sosyopat, insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkezin tuzağıdır
Ya da bu merkezin işine yarar, bu merkeze farkında olunmasa da ajanlıktır, yardımdır,
Durum ki sıpor ilaç gibidir yani zorunlu olduğunda, ve zorunlu olduğu kadar yapılmalıdır
Ve durum ki sıpor bedensel bir etkinlik olduğu için ilerilik değil geriliktir
Medenilik değil ilkelliktir
Beyinin egemenliği değil bedenin egemenliğidir, bu nedenle ki ilkel toplumlarda sıpor
Ve kas çok önemlidir, ve egemendir
Ve nefs olarak, gösteri olarak, ya da para için yapılan sıpor hem büyük cehalet olan
Hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçı olan
Hem de akılı, mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını önleyen nefse uşaklıktır,
İçinden geleni yapma
'Din bilim, ahlak, mantık, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık
Sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı, dediği, öğrettiği, açıkladığı dini yap
Yüreğinin götürdüğü yere gitme
'Din bilim, ahlak, mantık, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık
Sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı, dediği, öğrettiği, açıkladığı dine git
Mutlu olmak için yaşama
'Din bilim, ahlak, mantık, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık
Sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı, dediği, öğrettiği, açıkladığı dinin dediği insan olmak için
Yaşa,
Sıpor yapacaksan
Bilimsel, mantıklı, haklı nedenlerin olmalı
Ölçülü ve ahlaka uygun olarak yapmalısın
Asla para için de, gösteri için de, gösteriş için de
Yani nefs yani cehalet için yani akıldışılık için de, ahlakdışılık için de sıpor yapmamalısın
Durum ki alimin, alimenin sıpor yapması ile örnek ki fahişenin ya da hırsızın sıpor yapması
Tıp biliminin sıpor yaptırması ile sıpor kulübülerinin(kulüplerinin) sıpor yaptırması
Amaç ve nitelik olarak farklı olur
Muhammed'e put tapıcısıları(tapıcıları) demişlerdi ya 'Sen de bizim gibi yiyip içiyorsun
Senin bizden ne farkın var?'
Anlamıyorlar ki alimin, alimenin yemesi, içmesi ile
Cahilin yemesi, içmesi
Yapılan nicelik olarak aynı olsa da amaç ve nitelik olarak farklıdır
Sıpor yap ancak sıporcu da olma, sıpor bağımlısı da olma
Sağlam kafa sağlam vücutta olsa da
Doğru beyin, doğru ruh, doğru kişilik, doğru hayat
Doğru ülke, doğru devlet, doğru vatan, doğru hukuk
Doğru eğitim, doğru mutluluk, doğru özgürlük
Ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile olur unutma.

Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 30.9.21/08.23

Necdet Gürçiftçi

Okunma Sayısı
Toplam: 52
Bu yıl: 52

Yayınlanma : 30.09.2021

Etiket: Ahlak aykırı spor akıl-ruh sağlıksızlığı sav
Yazar Hakkında Şikayet Et

Favorilerime Ekle whatsapp facebook

İpucu: Şiirlerinizin daha yüksek okunma ve beğeni sayısına ulaşması için şiirinizin altında bulunan Whatsapp, Facebook ve Twitter butonlarını kullanarak sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.