Düzeltme! Profil resmi yükleme sorunu giderilmiştir.
Bilgi! Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Necdet Gürçiftçi - 21. YÜZYILIN SİYONİST YILDIZI: SİYASET-MODA-TURİZM-ÜNLÜ-MEDYA-SPOR DURUMU

21. YÜZYILIN SİYONİST YILDIZI: SİYASET-MODA-TURİZM-ÜNLÜ-MEDYA-SPOR DURUMU

Siyonistlerin amaçı(amacı) dünyayı elegeçirmek(ele geçirmek)
Ve İbrani soyundan olmayan toplumları yok ya da köle etmektir
Biravuç(Bir avuç) Siyonist bunu nasıl yapacak' diye gülmek yanlıştır
Çünkü özellikle Asya-Avrupa kıtası tarihi bu tür girişimlerin örnekleri ile doludur
Örnek ki küçücük Japonya bile dünyayı elegeçirmeye kalkmıştı
Ve Çin'in yarısını elegeçirmişti
Usa(Abd) durdurmasaydı, Asya-Avrupa haritası bugünkünden farklı olabilirdi
Ki 3. Aleksandros(Büyük İskender), Cengiz han, ve Hitler de bu durumun örneklerindendir
Dünyada yalnızca Atatürk 'Vatanda barış, dünyada barış' diyen devlet önderidir,
Yahudilik dini inançı(inancı) kitabı Tora Yahudilere hile öğreten anlatılar da içerir
Örnek ki bir halkı 'Yahudi olmak için önce sünnet olun' deyip sünnet edip
Sonra da onları, sünnetli, yaralı, savaşamayacak durumda iken kılıçtan geçirmek gibi
Bir örnek de şudur: 'Yahudilerin ilahı Yahudilerden yüzçevirince(yüz çevirince)
Bir kadın ilahı yine Yahudileri koruması için ikna etmeye çalıştığında
İlah kadına der ki 'Kucağındaki çocuğun kanını benim için akıtırsan
Dediğini yaparım'
İlah da kadının, çocuğunu kurban edeceğini sanmaktadır
Oysa kadın hile yapar, ve bir taş ile çocuğunun penisinin uçundaki(ucundaki)
Değersiz deri parçasını koparıp atar, çocuğunun kanını akıtmış olur
Ve ilah da bu kadının kurnazlığına birşey diyemez çünkü çocuğun kanının
Akıtılması istenmiştir, ve akıtılmıştır
Bu nedenle ki Siyonistlere karşı duruşta çok zeki, çok akıllı, çok mantıklı
Çok kurnaz, çok hileci olmak da gerekir
Yoksa insanı ayaktauyuturlar(ayakta uyuturlar),
Bu durumda anlaşılır ki Siyonistler ellerine silah alıp öteki toplumlara karşı savaş
Açacaklar değil, Japonların yapmış oldukları gibi
Siyonistlik kurnazlığın hilesidir
Onlar savaşmak yerine toplumları içten, ve zevkle yıkacak araçları kullanmaktalar,
Bu araçlardan biri 'Demokrasi' adı altında siyasettir
Yani siyaseti demokrasi diye yutturmaktır
Oysa demokrasi ahlakçılık ve bilimsellik demektir
Ancak siyaset toplumları bölmek, ve insanları-toplumları-ülkeleri birbirlerine
Düşman etmek üzerine kurulu birdünyadır(bir dünyadır)
Ki siyasete hukuk da dahildir çünkü hukuku siyaset yapar, istediği gibi yapar,
Bu araçlardan biri de modanın akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-sosyopat moda türüdür
Ki buna bikini, mini etek, mini şort, tayt pantolon, pirsing, dövme
Tuhaf saç modeli gibi şeyler de, eşcinsellik de, porno da dahildir,
Bu araçlardan biri de turizımın(turizmin) ahlakdışı türüdür
Yani ortalıkta sütyen-külot, bay-bayan-çocuk karışık olan türü
Ki ahlak insanı hayvandan ayıran en önemli nitel farktır
Bu nedenle ki Muhammed 'Din utanmaktır, utanmak olmazsa din de olmaz' demiştir,
Bu araçlardan biri de akıldışı-ahlakdışı ünlü türüdür
Ki içine akıldışı-ahlakdışı sanatçı türü de, akıldışı-ahlakdışı sanat türü de
Astroloji, medyumluk, fal gibi şeyler de
Sigara, içki, uyuşturucu gibi şeyler de dahildir,
Bu araçlardan biri de akıldışı-ahlakdışı medya türüdür
Ki hem akıldışılığı ve ahlakdışılığı, hem akıldışı-ahlakdışı ünlü türünü
Hem akıldışı-ahlakdışı moda türünü, hem siyaseti, hem akıldışı-ahlakdışı turizım türünü
Hem de akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sıpor(spor) türünü baştaçı(baştacı) eder,
Bu araçlardan biri de sıpordur çünkü sıpor bedeni beyine, ruha, kişiliğe
Hayata egemen yapar
Oysa sıpor da, beden işileri(işleri) de beyin-beden arasındaki savaşımda(mücadelede)
Bedenin yanında yeralıp(yer alıp) beyinin mantıklı, bilimsel, ahlaklı, felsefel
Olmasını önlemeye çalışır
Özellikle şiddet, barbarlık, vahşilik içeren sıpor türü de insanları da
Toplumları da barbar, vahşi yani bilimsellikten ve teknolojiden uzak yapar
Sıpor barbarlık yapar, barbarlık medenilikten uzaklaştırır
Medeni olmamak sağlıklı, doğru, iyi, ayrıntılı düşünmeyi önler
Beyini, ruhu, ve kişiliği geriletir
Ki bu da bilime ve teknolojiye büyük önem veren Siyonistlerin işine geliyor,
Durum ki Siyonistlik vatanları savaşla değil
İnsanlarının, toplumlarının beyinlerini, ruhlarını, kişiliklerini çökertip
İlkelleştirip, barbarlaştırıp, vahşileştirip, medenilikten uzaklaştırıp
Çökertmek istemekte
Bu nedenle birgün ülkelerin ünlülerinin ve yöneticilerinin Siyonist kökenli oldukları
Görülürse hiç şaşırmamak gerekir,
Bir toplumu savaşsız, kolay, ve yasal yıkmanın üç temel yolu vardır:
1- Nefse alıştırmak çünkü nefs hem en büyük cehalettir
Hem tüm kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır)
Hem de akılı(aklı), mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını, medeniliği
İnsaniliği önler ya da yok eder
Öyle ki 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' hadisinin de dediği gibi
Alimi bile alimlikten çıkarır
2- Ahlakdışılaştırmak çünkü ahlak zekanın, beyinin, insanlığın, akıl-ruh sağlığının
Ve evrenin nitel zirvesidir
3- Bilimdışılaştırmak çünkü bilim zekanın, beyinin, insanlığın, akıl-ruh sağlığının
Ve evrenin nicel zirvesidir
Bu nedenle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim olmazsa din de olmaz'
Atatürk de 'Hayatta en doğru yol ahlak ve bilimdir
Benim dediklerimle ya da yaptıklarımla ahlakın ya da bilimin dedikleri çelişirse
Benim dediklerimi ya da yaptıklarımı değil ahlakın ve bilimin dediklerini yapın'ı
Öğretti ki ahlaka ve bilime uygunluk ölçütü hadis denilen sözlerin Muhammed'e
Atatürk'ün sözleri denilen sözlerin de Atatürk'e ait olup olmadıklarının anlaşılmasının
Temel ölçütü olmakta,
Bu nedenle ki her ülkede akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı kişiler ünlü
Ve lider(önder) yapılacaktır
Her ülkeye astrolojiye, medyumluğa, fala inanmak pompalanacaktır
Her ülke akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türünün bağımlısı yapılacaktır
Her ülke nefsin kölesi yapılacaktır,
Durum ki her ülkenin üzerinde
Siyasetten, modadan, turizımdan, ünlülerden, medyadan, ve sıpordan oluşan
Görünmeyen, dev bir Siyonist yıldızı dev bir uzaylı gemisi gibi asılı durmakta, parlamakta
Nefs gözleri görmez, kulakları işitmez yaptığı için o yıldız son ana kadar görülmeyecektir
Ve Siyonistlerin o gün zafer(yengi) sözleri
'Onları hazları içinde çocuklar gibi neşe ile eğlenirlerken yok ettik'
Ya da 'Onları hazları içinde hayvanlar gibi neşe ile eğlenirlerken yok ettik' olacaktır,
Durum ki akıldışılığa, bilimdışılığa, ve ahlakdışılığa doğru atılan her adım
Siyonistlerin kucağınagötürmekte(kucağına götürmekte) gerçekte
Bu nedenle ki 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de dediği gibi
'Ahlak ve bilim'e sarılmalıdır
Bu nedenle ki ahlaka ve bilime aykırı herşey yasaklanmalıdır, Siyonistliği ancak bu
Durdurabilir.

Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 31.3.22/09.08Necdet Gürçiftçi

Okunma Sayısı
Toplam: 58
Bu yıl: 5

Yayınlanma : 31.3.2022

Etiket: Yok


Yazar Hakkında Şikayet Et
Favorilerime Ekle whatsapp facebook

İpucu: Şiirlerinizin daha yüksek okunma ve beğeni sayısına ulaşması için şiirinizin altında bulunan Whatsapp, Facebook ve Twitter butonlarını kullanarak sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.