Düzeltme! Beğenilen şairlerin kendilerine kullanıcı atama hatası düzeltilmiştir.
Bilgi! Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Necdet Gürçiftçi - BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 291

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 291

İyiliğinize iyilik borçluyum ancak kötülüğünüze kötülük değil
Tarihi değiştiren insanlar da, bilimi değiştiren insanlar da, felsefeyi değiştiren insanlar da
Dini inanç tarihi değiştiren insanlar da
Hiçkimseden izin(onay), emir(buyuruk) almamış insanlardır
Galile 'Dünya dönüyor' demek için sizden mi izin aldı
Abraham(İbrahim) putları devirmek için sizden mi izin aldı
Einstein 'Görelik/Görelilik/Görecelik/İzafiyet' kuramını(teorisini), savını
Geliştirmek için sizden mi izin aldı
Işık yedi renk olmak için sizden mi izin aldı
Dünya dönmek için sizden mi izin aldı
5X5 25 olmak için sizden mi izin aldı
Su iki hidrojen, bir oksijen olmak için sizden mi izin aldı
Yerçekimi varlıkları çekmek için sizden mi izin aldı
Yürek(Kalb) kanı pompalamak için sizden mi izin aldı
Pasteur kuduz aşısını bulmak için sizden mi izin aldı
Sizin dünyanız, egemenliğiniz ancak evinizin içinde geçerlidir, dışında değil
İnsanlığı doğru ve iyi yönde değiştirmek isteyen insanlar hiçkimseden
Emir, izin almazlar, istemezler
Çünkü zaten devletler bilimdışı dünyalardan olan ya hükümdarlığın
Ya siyasetin egemenliğindedir
Bilgelik örnek ki peygamberlik gibidir, bilge olmak için hiçkimseden izin, onay alınmaz
Bu nedenle ki dini tanımlayan Din hadisileri 'Alimler peygamberlerin varisleridir' demekte
Bilgeliğin kendi iç, bilimsel, ahlaklı, nefssiz, ve evrensel kuralları, iç yasaları vardır
Bunlara uyulursa bilgelik olur
Bu nedenle örnek ki devletlerin ya da toplumların insanlara 'Seni bilge yaptım' demesi ile de
Bilge olunmaz
Bilgeye 'Sen bilge değilsin' demesi ile de bilge bilgeliktençıkmaz(bilgelikten çıkmaz)
Buna ancak bilgeliğin iç yasaları, iç kuralları karar verir
Bilgelik ahlaktır çünkü ahlak beyinin, ruhun, insan olmanın, insanlığın
Ve evrenin nitel zirvesidir
Bilgelik bilimdir çünkü bilim beyinin, ruhun, insan olmanın, insanlığın
Ve evrenin nicel zirvesidir
Bilgelik nefssiz olmaktır çünkü nefs hem 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır'
Diyen Din hadisileri'nin de dediği gibi alimi bile alimlikten ve dinden çıkaracak kadar
En büyük cehalettir, cehaletlerin en büyüğüdür
Hem tüm kötülüklerin hem nedeni hem amaçıdır(amacıdır)
Hem de önce akılı(aklı), mantığı, sonra da ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını
İnsani olmayı önler
Bilgelik tarafsızlıktır çünkü bilim tarafsız olmayı gerektirir
Bilgelik sadelik(gösterişsizliktir) çünkü nefssizlik bunu gerektirir
Bilgelik doktorluk gibidir
İnsanların ne, kim, hangi ırktan, hangi toplumdan, hangi ülkeden, hangi dilden
Hangi inançtan, hangi siyasi partiden olduklarına
Eğitim durumularına(durumlarına), yaşlarına, cinsiyetlerine, görünümlerine bakılmadan
Sorunlarının ahlaka ve bilime göre çözümlenmeye çalışılmasıdır
Bilgelik avukatlık gibidir
İnsanların ne, kim, hangi ırktan, hangi toplumdan, hangi ülkeden, hangi dilden
Hangi inançtan, hangi siyasi partiden olduklarına
Eğitim durumularına(durumlarına), yaşlarına, cinsiyetlerine, görünümlerine bakılmadan
Sorunlarının ahlaka ve bilime göre haklarının savunulmasıdır
Bilgelik öğretmenlik gibidir
İnsanlara, toplumlara, ve insanlığa gerçeklerin ve doğruların anlatılmasıdır
Bilgelik her konuya ilgi duymak, herşeyden az da olsa bilgi öğrenmektir çünkü insanların
Toplumların, insanların, ülkelerin, ve dünyanın her konuda sorunları olur
Bilgelik dünyadaki ve evrendeki tüm gerçekleri ve doğruları
Merak etmek, öğrenmek istemek, bilmek istemek demektir
Dünyaya, yaşama, ve evrende bedensel olarak değil ruhsal, beyinsel olarak açıklık demektir
Bilgelik yandaşlık yapmaz, taraftutmaz(taraf tutmaz)
32 diş ortalıkta sırıtıp gezinmez
Bilgelik insanlar övgüler(iltifatlar), zevkler, hazlar, mutluluklar, nefs
Dalkavukluklar, yalakalıklar, soytarılıklar, bilimdışılıklar, ahlakdışılıklar değil
Ahlak, bilim, mantık, ve nefssizlik dağıtır,
Felsefe demek felsefe tarihi ezberlemek, doğru-güzel-hoş sözler ezberlemek değildir
Konularda, ve konulardaki tüm olasılıkları dürüstçe, tarafsızca araştırma bilimdir
'Mantık' Türkçe sözcüktür, ve 'Beyinin tıkır tıkır düzgün, doğru çalışması' demektir ki
Bunu da ancak evrenin nicel zirvesi olan bilim, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlak sağlar,
Türkçede '-sel, -sal' eki yok, bunlar Fıransızca(Fransızca)' diyenler var
Haklı da olabilirler, haksız da olabilirler
İncelemek, araştırmak, düşünmek gerekir çünkü bilgelik bunu gerektirir
Ancak bilmedikleri birşey var, 'Batıdaki pekçok sözcük Türkçe kökenli'
Ki bu konuda internette pekçok örnek yazısı yayınladım
Türkiye'de 'Aysel, Gürsel' gibi insan adıları(adları) var
Bir de örnek ki 'Tüzesel' değil 'Tüzel' denilmekte
Yani belki '-sel, -sal' ekileri(ekleri) yerine '-el,-al' ekleri kullanılabilir
Düşünmek, incelemek, araştırmak gerekir,
Önce dişileri 'Bikini' diye sütyen-külotla, mini şort diye külotla
Tayt pantolon diye daracık içlikle, mini etek diye apışarasız külotla
Toplum içine çıkmaya yani cinsel utanmazlığa alıştırıyorlar
İnsan bu tür şeylerle toplum içine çıkarsa barbarlaşır
Bu nedenle ki Afrika'ya ilk giden Hıristiyanlık(Hristiyanlık) görevlileri(misyonerleri)
Çıplak yerlilere 'Giyinin, giyinmek medeniliktir'i öğretmişlerdi
İnsanlar barbarlaşınca söz(laf), öğüt, akıl, bilgi, bilim, ahlak, vicdan, medenilik
Dinlemez, umursamaz, aldırmaz olurlar
Ve insanlar ve toplumlar yalnızca ahlaktan değil bilimden, bilimsellikten de
Uzak olmaya başlarlar ki bu da ülkelerin kolayca işgalini ya da yıkılmasını sağlar
Beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, insan olmanın, insanlığın, evrimin, evrenin
Nitel zirvesi ahlaktır, nicel zirvesi bilimdir
Bu nedenle ki ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir
Yani insanın, toplumların, insanlığın, ve dünyanın bu iki temel özelliği
Yitirmememesi(Kayıbetmemesi/Kaybetmemesi) zorunludur, ve insanlık görevidir,
Moda insan erkeğini de, insan dişisini de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-barbar
Yapmaya çalışıyor
İnsanı beyinden uzaklaştırıp bedene, nefse, ve dünyaya köle yapmaya çalışıyor
Çünkü böyle para kazanıyor
Çağımızın putu da, akıl-ruh sorunu da modadır
Moda yangının ormanları yakıp kül etmesi gibi ruhları yok etmekte
Modaya alıştırılan insanlar mantığı yitirirler, moda ne derse onu yaparlar
Bu nedenle ki moda sektörü olan ülkede eğitim de işeyaramaz(işe yaramaz)
Üniversite dünyası bile üniversite diplomalı ancak cehalet, mantıksızlık, tutarsızlık
Ahlakdışılık, bilimdışılık içinde insanlar yetiştirirler,
Hiç sevmediğim insan türü mantıksız insan türüdür
Mantık olmazsa ya bilim ya ahlak da olmaz zaten
Bakmak ve görmek arasında fark var diyenler
Konuşmak ve söylemek arasında neden fark görmüyorlar
Ağızıolan(Ağızı olan) konuşuyor çünkü,
Yalnızca Türkçe yok olursa değil, ahlak yok olursa da Türkiye yok olur
Çünkü hem Türk demek 'Önce ahlak' demektir ki Atatürk de 'Önce ahlak' dedi
Hem de ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir,
Bir toplumu eğitmek siyasetçilerini ve ünlülerini eğitmekten de geçer
Çünkü toplumlar onların arkalarından giderler
Müzikçi Sabahat Akkiraz demiş ki 'Nasıl muhafazakar kadınlarımız tercih ettikleri gibi
Giyiniyorsa laik kızlarımız da istediği gibi giyinir
Rahatsız olan, başını çevirsin, 'Nefsine sahip ol ki insan olasın
Nefsin bozuksa çuval da giyse bozuktur, mayo da giyse bozuktur'
Demek ki Sabahat Akkiraz'a göre uyuşturucu kullananlar da sigara içenlere
'Siz sigara içiyorsunuz, biz de uyuşturucu kullanıyoruz, beğenmiyorsanız başınızı çevirin'
Ve eşini başkasını başkası ile yatakta yakalayan eşe de zinacılar
'Biz birbirimizi seviyoruz, seviştiğimizi görmek istemiyorsan odadan çık' diyebilirler
Chp bu kadını bir de milletvekili yapmış oysa 'Türk' demek de, 'Müslüman' demek de
'Atatürk' demek de, 'Demokrasi' demek de, 'Laiklik' demek de
'Özgürlük' demek de, 'Akıl-ruh sağlığı' demek de, 'Adalet' demek de 'Önce ahlak' demek
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir,
Felsefenin özü içi hiç görünmeyen ve kapağı açılmayan
Kapalı bir kutu içindeki şeyi anlamaya çalışmak gibidir yani 'Mantıkla anlama' işidir
Bu nedenle felsefe bilimsiz yapabilir de mantıksız yapamaz
Felsefe sorunları saptar, bilim ise sorunları çözer
Felsefe konu hakkında hiçbir bilgi olmadan da konu hakkında konuşabilme yöntemidir
Felsefe felsefe tarihi, felsefecilerin sözlerini konuşmak değil
Konulardaki tüm olasılıkları dürüstçe ve tarafsızca araştırma bilimidir
Binalara verilen doğalgazın(doğal gazın) enerjisi mutfak tübündeki gazdan daha yüksek
Çünkü binalara verilen doğalgazın basınçı(basıncı) mutfak tübündeki gazın
Basınçından(basıncından) daha yüksek olduğu için bu olabilir
Bu nedenle ki doğalgaz ile yemek pişirmek daha ekonomiktir
Ancak elektrik de doğalgazdan daha hızlı pişirmekte
Doğalgaz ocağının üzerine de, elektrikli çaydanlığa da aynı miktar su koyun
Elektrikli çaydanlıktaki suyun en az dörtte bir oranında daha hızlı kaynadığını göreceksiniz
Bu nedenle havalar ısındığında doğalgazın basınçı daha da artacağından enerjisi yükselebilir
Yerçekiminin nedeni dünyanın dönme hızı olabilir, bu hız havayı dünyaya çekiyor
Hava da varlıkları dünyada tutuyor olabilir
Dünyanın içi ateş, kor dolu, ateş çekmez iter
Bu nedenle ki dünyanın dönme hızı düşerse yerçekimi de azalabilir
Yerçekimi azalırsa da hava yer yüzünde değil gökyüzünde toplanmaya başlayabilir
Bu nedenle ki en kolay parçalanabilen atomlar elektron(elektron) sayısı en az olan
Atomlar olabilir, en zor parçalanan atom da elektron sayısı en çok olan atom olabilir
Uranyum en çok elektronu olan atom olduğu için en yüksek enerjiyi veren atom olabilir,
'Fahişe' sözcüğünün Latince anlamı 'Dünya zevkini herşeyin üstünde tutan insan'dır
Paralı ya da parasız olması farketmez, ve yalnızca dişi ile ilgili, sınırlı değildir
Fahişelik tüm bedenin vagina yapılması, getirilmesi durumudur
Paralı ya da parasız olabilir, farketmez,
Birşey ne kadar çok yapılırsa o kadar çok beyine, ruha, kişiliğe
Ve yaşamına egemen olmaya başlar
Bu nedenle ki ahlaka ve bilime aykırı şeylerden, ve nefsten uzakdurmak(uzak durmak) iyidir
Bu nedenle ki Ali 'Söylemediğin sözün efendisisin, söylediğin sözün kölesisin' demiş
Yani bir de 'Yapmadığınız şeylerin efendisisiniz, yaptığınız şeylerin kölesisiniz' demek
'Bana ne, sana ne, kime ne, kimseyi ilgilendirmez' gibi şeyler demeyin
Ne yaparsanız yapın, bilimde de, toplumda da tanımı olur
Akıldışı-ahlakdışı moda türü, akıldışı-ahlakdışı plaj türü, barbar sıpor türü
Akıldışı-ahlakdışı siyaset türü, akıldışı-ahlakdışı medya türü, ve akıldışı-ahlakdışı ünlü türü
Ve Gdo arttıkça insanlık delirecektir
Çünkü bu şeyler vahşilik geni olan Mia(Maoa) geni'ni tahrik ederler,
Beden de, sıpor(spor) da beyine, ve ruha zorunlu kötülüklerdendir
Çünkü beden de, sıpor da hem beyini hayvanlaştırmak ister, hem de kölesi yapmak
Çünkü bedenin içi zaten memeli hayvanlardaki bedenin aynısı
Sıpor da kas üzerine kurulu bir dünya ki hayvan demek yalnızca ahlaksızlık ve bilimsizlik değil
Kas, kas gücü, kas ile yaşamatutunmak, kas ile başarılı olmak demek zaten
Ancak beden beyinin varlığı ve yaşaması için zorunlu
Sıpor da sağlık, korunma, ve iş gibi nedenlerle zorunlu olabilmekte
İnsan çok yaşamalı ancak sıporu olabildiğince az, gerektiğince yapmaya çalışmalı,
Doğaya dönüşün ya da yönelişin ya da doğa sevgisinin nedeni bilime ve ahlaka uzak olmak
Ya da nefse köle olmak ise yanlıştır
Çünkü ahlaka ve bilime aykırı herşey yanlıştır çünkü ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir
Bilim de nicel zirvesi
Nefs de tüm kötülüklerin temel ve genel nedenidir
Batı ahlaka aykırılık yüzünden insanlığını yitirdiği için ki sineması bile artık
Çizgi filımlar(filmler) olmakta çünkü toplumlarına, insanlığa, bilime, akıl-ruh sağlığına
Ve ahlaka doğru örnek olabilecek
Toplumlarına ve insanlığa doğruları anlatabilecek, öğretebilecek ünlüleri yok
Ne yapacak, Rahibe Tereza rolünde Lady Gaga'yı
Miriam(Meryem) rolünde Madonna'yı
Jesus(İsa) rolünde Brad Pitt'i mi
Havari rolünde Elon Musk'ı mı oynatacak
Bu nedenle ki Batından artık insani filımlar gelmiyor, barbarlık ve ahlaksızlık filımıları geliyor
Bu nedenle ki Batı insani olabilmek için çizgi filımılarına sarıldı
Ahlak beyinin, insanlığın ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi
Ve ahlak ile bilim insanı hayvandan ayıran, ve üstün yapan en üstün iki temel özelliktir
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' dedi
Atatürk de 'Benim sözlerimle bilimin ya da ahlakın dedikleri çelişirse
Benim dediklerimi ya da yaptıklarımı değil bilimin ve ahlakın dediklerini yapın'ı öğretti,
Müzik de toplumuyolma(toplumu yolma) işlerinden biri olmakta
Akıldışı, ahlakdışı, abuksubuk, saçsamasapan sözler, müzik diye
Müzik dinlemek isteyen insan da, itap okumak isteyen insan da
Önce ahlaklı giyinmeyi öğrenmeli
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Beyinsel doğru dönüşüm ancak ahlak, bilim, ve nefssizlikle gerçekleşir
Çünkü ahlak evrenin insani nitel zirvesidir, bilim de insani nicel zirvesi
Ve nefs de tüm kötülüklerin genel nedenidir,
Düğün takıları evliliğin ortak malıdır, eşlerin özel malı değil
Hukuku siyasetçiler değil bilim ve ahlak yapmalı,
Robin Sharma 'İnsan beklentisi kadar mutludur
Formül: Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk' demiş
Oysa insan ancak ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz olursa doğru insan olur
Doğruluğu da doğru mutluluk olur, evliliği de doğru evlilik olur
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi
Nefs de tüm kötülüklerin temel nedenidir,
Ahlaka ve bilime aykırı insanları özlemek, istemek aptallıktır
Çünkü ahlak beyinin ve insanlığın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi
Aşk içi ateş dolu, insanlıkdışı dünyada içi bağırsak, bok, iğrençlik, insanlıkdışılık
Hayvanlık dolu iki insanın cinsel ilişki için birbirlerine yalakalıklarıdır
Gerçek sevgi de, gerçek seven de ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz olandır
Çünkü ahlak akıl-ruh sağlığının ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi
Nefs de tüm kötülüklerin temel nedenidir,
İnsan yalnızlıkla değil
Ahlaka ve bilime aykırı olmakla ya da nefse köle olmakla
Ve çevresi ahlaka ve bilime aykırı insanlarla ya da nefse köle insanlarla sarıldıkça yalnızlaşır
Çünkü ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi
Nefs de tüm kötülüklerin nedenidir,
Tuhaf ve kötü birşey
'Kadına özgürlük' diye insan dişisini felsefe, bilim, mantık, ahlak, nefssizlik, beyin ile değil
Beden, cinsellik, cinsel organ, çıplaklık ile öne, ileri çıkarıyorlar
Durum ki 'Kadına özgürlük' denilen şey gerçekte akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı
Dünyalardan olan modaya, siyasete, özel sektöre
Ve erkek egemenliğine en utanmazca biçimde egemenlik
Gözlerin gözlerinde uyuyorsun ancak gözlerin gözlerimde hep uyanık,
Bilgelik Nasreddin Hoca'nın 'Sen de haklısın'ını ahlak ve bilim ile yapmak gibidir
Türkiye'nin '2. Kurtuluş savaşı' ahlaka ve bilime aykırılığa karşı savaştır
Ölecek çocuklar doğuruyorsunuz, sonra da yüzlerine bakıp umutla gülümsüyorsunuz
Mutlu oluyorsunuz, saçmalık,
Edgar Allan Poe 'Ben size delilik sandığınız şeyin duyguların keskinliği olduğunu
Söylemedim mi?' demiş
Delilik ahlaka ve bilime aykırı olmak durumudur
Çünkü ahlak akıl-ruh sağlığının nitel zirvesi, bilim de nicel zirvesidir
Yani delilik hem en büyük cehalet olan, hem tüm kötülüklerin nedeni olan
Hem de akıl-ruh sağlığını önleyen nefse kölelik durumudur,
Sevişmek içi ateş, insanlıkdışılık dolu dünya üzerinde i
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, insanlıkdışılık dolu iki bedenin mazoşistliği ve sadistliği
Yani hayvaniliği hazla yaşamasıdır
Bilimin kanıtlayamayacağı tek şey bilimin kanıtlayamayacağı birşey olduğudur
Sarılmak, bedensel temas ilkelliktir, bu nedenle hayvanlar koklaşa koklaşa
Yani dokuna dokuna anlaşır,
Mutluluk duygudur, duygu da nefstir, nefs de hem en büyük cehalettir
Hem tüm kötülüklerin nedenidir, hem de mantığı ve akıl-ruh sağlığını önler
Bu nedenle ki Neron gladyatörler birbirlerini öldürürlerken
Hitler de Yahudileri, çingeneleri, ve komünistleri öldürürken çok mutlu idi
Mutluluk değil ahlaklı ve bilimsel olmak önemli çünkü ahlak evrenin nitel zirvesidir
Bilim de nicel zirvesi
Mutluluk hayvanda da olur ancak hayvanda ahlak ve bilim olmaz
Gençlik moda ve cinsellik ile kandırılmaya çalışılmakta,
'Aşk' diye ne diye övgüler düzeceksin, dalkavukluklar-yalakalıklar yapacaksın
İçi bağırsak, bok, iğrençlik dolu insana
Bir de beyini, ruhu ahlaka ve beyine aykırı, nefse uşak ise
'Aşk' diye bu kadar küçülmemeli insan
Aşk bu kadar küçüldüğü için ki kadına, utanmadan
Hem 'Yatağıma gel, sevişelim' diye basbas(bas bas) bağırıyor toplumda
Hem 'Aşk onurlu olmalı' diyen müzik,
Aşk diye de olsa, arkadaşlık-dostluk diye de olsa birilerinin varlığı ile var olma
Birilerinin varlığı ile yaşama(hayata)tutunma(yaşama tutunma)
Birilerinin varlığı ile kendine ya da yaşamına anlam katmaya çalışma
Yoksa hem onların, hem bu durumun kölesi, bağımlısı, uşağı olursun
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı bilimsel, insani, evrensel
Doğru din tanımının tanımladığı dine sarıl, temel varlık amaçın(amacın) da
Yaşamının anlamı da bu din olsun,
Aşk içi bağırsak, bok dolu iki bedenin cinsel ilişki için birbirlerine yalakalık durumlarıdır
Sevgi de kendini sevmek çabasıdır, bu nedenle ki kendini sevmeyen insan
Başkalarını da sevmez,
Yapılan şeyin sonuçları yapılan şeyden daha kötü, daha yanlış, daha zararlı olabilir
Doktorluktaki malpraktisin yani doktor yanlışı(hatası) yüzünden hastanın
Ya da yaralının zarar görmesi ya da ölmesi durumunun bir nedeni de bence
Doktorlardaki bikini, mayo, mini şort, tayt pantolon, pirsing, dövme gibi
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türüdür
Çünkü moda nefstir, nefs de gerçeklere ve doğrulara hem ilgiyi
Hem dikkati azaltan bir beyin, ruh, kişilik yapısı, durumu oluşturur.

Necdet Gürçiftçi
Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 14.5.22/09.54
Necdet Gürçiftçi

Okunma Sayısı
Toplam: 7
Bu yıl: 0

Yayınlanma : 14.5.2022

Etiket: Yok


Yazar Hakkında Şikayet Et
Favorilerime Ekle whatsapp facebook

İpucu: Şiirlerinizin daha yüksek okunma ve beğeni sayısına ulaşması için şiirinizin altında bulunan Whatsapp, Facebook ve Twitter butonlarını kullanarak sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.